dilluns, 29 de juny de 2009

Mi primer movil

¡Aprofiti!

Compri el primer fill per el seu mòbil.
¡Per seguretat!

******

¡Aproveche!
Compre el primer hijo para su movil.
¡Por seguridad!

******